Nikola Mihailovic

Predsednik
Zadružni savez Srbije

Bilatateralni sastanci

  • Ponedeljak 14:00 - 17:00
OpisZADRUŽNI SAVEZ SRBIJE Zadružni savez Srbije je stručno-poslovna nevladina asocijacija prvenstveno zemljoradničkih zadruga, a zastupa i interese drugih zadruga koje nemaju strukovni savez. Osnovan je daleke 1895. godine. Član je Međunarodnog zadružnog saveza i jedan je od njegovih prvih osnivača. Zadružni savez Srbije kao samostalna i stručna asocijacija zadruga obavlja sledeće poslove: • Pruža stručnu pomoć pri osnivanju zadruga, započinjanju obavljanja delatnosti, kao i rešavanju svih problema u radu zadruga. • Zastupa interese zadruga i zadrugara pred nadležnim državnim organima i organizacijama. • Učestvuje u pripremi zakonskih i podzakonskih akata, mera ekonomske i agrarne politike. • Odlučuje o korišćenju preostale zadružne svojine po prestanku rada zadruge. • Kontroliše sprovođenje zadružnih vrednosti i principa. • Organizuje takmičenja i dodeljuje priznanja najboljim zadrugama i zadrugarima za ostvarene rezultate poslovanju i širenje ideje zadružnog organizovanja. • Stara se o unapređenju međuzadružne saradnje na svim nivoima. • Organizuje kontiniranu edukaciju poslovodstva zadruga i zadrugara o tehnološkim inovacijama, standardima, tržišnim kretanjima, pristupu tržištu kapitala, ekonomskoj i agrarnoj politici zemlje, zajedničkoj agrarnoj politici Evropske Unije, kao i agrarnim politikama zemalja najznačajnijih partnera Srbije u spoljno-trgovinskoj razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. • Na usluzi je svim zadrugama u rešavanju svih otvorenih pitanja sa kojima se susreću zadruge i zadrugari. Posebnu pažnju posvećuje poslovnom povezivanju zadruga sa privrednim subjektima koji se bave prometom reprodukcionih materijala, proizvodnjom finalnih proizvoda i prometom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Zadružni savez Srbije osnovali su dva pokrajinska zadružna saveza i deset regionalnih zadružnih saveza, što pruža mogućnost organizovanja istrživanja, edukacije i implementacije projekata svih vrsta na celoj teritoriji Republike Srbije
Vrsta organizacije Asocijacija,
ZemljaSrbija
GradBeograd, Skerlićeva br. 24 Google map
Oblasti poslovanja

Poljoprivreda

    Prehrambena

      Trgovina