1547548358nka_R.JPG

Jadranka Radosavljević

Zamenik direktora
Aurora green d.o.o.

Bilatateralni sastanci

 • Ponedeljak 14:00 - 17:00
1547548033Final.jpg
OpisPrivredno društvo Aurora Green d.o.o. se bavi inženjeringom i konsaltingom u oblasti životne sredine i konsaltingom standarda sistema menadžmenta.Za Vas izrađujemo: 
 1. STUDIJE PROCENE UTICAJA PROJEKATA NA ŽIVOTNU SREDINU
 2. PLANOVE UPRAVLJANJA OTPADOM (Planove upravljanja otpadom za lokalne samouprave i regionePlanove upravljanja otpadom za privredu)
 3. DOKUMENTACIJU ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
 4. DOKUMENTACIJU ZA DOBIJANJE INTEGRISANE DOZVOLE (IPPC)
 5. USLUGE SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE
 6. DOKUMENTACIJU ZA SEVESO POSTROJENJA
 7. PLAN ZAŠTITE OD UDESA U SKLADU SA ZAKONOM O VANREDNIM SITUACIJAMA 
 8. LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLANOVI (LEAP)
 9. TEMATSKE DELOVE ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, ENERGETSKA EFIKASNOST, RURALNI RAZVOJ I EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE U OKVIRU IZRADE STRATEGIJA LOKALNOG ODRŽIVOG RAZVOJA SA AKCIONIM PLANOVIMA
 10. DOKUMENTACIJU NEOPHODNU ZA ISHODOVANJE DOZVOLA ZA RAD KOJA UKLJUČUJE SLEDEĆE:  Pomoć investitorima prilikom odabira lokacije – pribavljanje Informacije o lokaciji koja sadrži podatke o mogućnostima ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli, na osnovu planskog dokumenta;  Ishodovanje Lokacijskih uslova/dozvole; Izradu liste dokumentacije i projekata koje je potrebno dostaviti nadležnim organima; Konsultantske usluge na pripremi i izradi zahteva za ishodovanje uslova i rešenja nadležnih organa i organizacija (komunikacija sa nadležnim organima i zastupanje investitora pred istim): uslove Zavoda za zaštitu prirode, uslove za priključenje na elektro mrežu, uslove za dobijanje vodne dozvole i sl.; Ishodovanje vodne dozvole; Ishodovanje Upotrebne dozvole i sl.
 11. PREDHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI I STUDIJE OPRAVDANOSTI;
 12. PREDHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI I STUDIJE OPRAVDANOSTI;
 13. PROCENU STANJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY DUE DILIGENCE)
 14. PLAN UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE ZA IZVOĐAČE GRAĐEVINSKIH RADOVA (EMP)
 15. PIŠEMO ZA VAS PROJEKTE KADA ŽELITE DA KONKURIŠETE KOD DOMAĆIH ILI STRANIH DONATORA ZA KREDITNA SREDSTVA
 16. PREDAVANJA I TRENINGE PO VAŠOJ ŽELJI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I MENADŽMENT SISTEMA
 17. SAVETODAVNE USLUGE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Vrsta organizacije Konsultant, Kompanija
ZemljaSrbija
GradBeograd, Bulevar Zorana Đinđića 159/4 Google map
Oblasti poslovanja

Metalska industrija

  Građevinska

   Hemijska industrija

    Tekstilna industrija

     Energetika i rudarstvo

      Prehrambena

       Drvna industrija

        Trgovina

         Cirkularna ekonomija

          Ostalo

           1547549583Aurora_green.jpg
           Ponuda

           INŽENJERING I KONSALTING IZ OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE

           Privredno društvo Aurora Green d.o.o. se bavi inženjeringom i konsaltingom u oblasti životne sredine.
           Ključne usluge Aurora Green d.o.o. su usluge iz oblasti zaštite životne sredine (izrada studija procena uticaja projekata na životnu sredinu i pratećih zahteva, planova upravljanja otpadom, dokumentacije za dobijanje dozvola za upravljenje otpadom, studija izvodljivosti, dokumentacije za dibijanje integrisane IPPC dozvole, dokumenata za SEVESO postrojenja (hemijski udesi), usluge savetnika za hemikalije, izrada LEAP-a, obuka i drugih usluga inženjeringa i konsaltinga u oblasti životne sredine).

           Ključne reči: konsalting životna sredinaupravljanje otpadomstudije procene uticaja naživotnu sredinuplanovi upravljanja otpadomdozvole za upravljanje otpadomsavetnik za hemikalijehemijski udesi - secesoobuke
           Ponuđena saradnja
           1. Ostalo
           2. Investiranje
           3. Tehnicka saradnja
           4. Outsourcing saradnja
           Zahtevana saradnja
           1. Outsourcing saradnja
           2. Tehnicka saradnja
           3. Investiranje
           4. Ostalo