Saša Lekić

direktor
Ekološki krug doo

Bilateral Meetings

  • Monday 02:00 pm - 05:00 pm
DescriptionKružna ekonomija, tretman komunalnog otpada i otpadnih voda, obnovljivi izvori energije oblasti su kojima se bavi kompanija Ekološki krug d.o.o. Namera nam je da, u saradnji sa partnerima iz Regiona, promovišemo know-how, nove tehnologije sepracije i reciklaže komunalog otpada i pozitivna iskustva onih koji su već primenili principe kružne ekonomije, kako danas u Srbiji ne bi činili nepotrebne greške u upravljanju otpadom prilikom koncipiranja regionalnih deponija i načina skladištenja i prerade komunalnog otpada. Kompanija Ekološki krug d.o.o. osnovana je u Novom Sadu 2017. godine.
Organization Type Company
CountrySerbia
CityNovi Sad, Trg republike 18 Google map
Areas of Activities

Circular Economy